Priser

Hitta det perfekta paketet för ditt företags dataskyddsbehov

Följande ingår i samtliga prisplaner:

Intro Pricing Plan Illustration

Intro

SEK 3,499/månad
2 timmars dataskyddssupport per månad
Populärast
Enterprise Pricing Plan Illustration

Enterprise

SEK 10,990/månad
8 timmars dataskyddssupport per månad Utse upp till fem Data Champions
Standard Pricing Plan Illustration

SME

SEK 5,990/månad
5 timmars dataskyddssupport per månad Utse upp till två Data Champions

Vanliga frågor

Vad är en "Data Champion"?

En Data Champion är en person som din organisations dataskyddsombud utser till att hjälpa till med att förebygga och åtgärda identifierade risker. Det kan till exempel vara en avdelningschef eller specifik arbetsledare.

Vilka policymallar ingår?

PrivacyEngine innehåller ett omfattande bilbiotek med policymallar som täcker allt från policyer för skrivbordsrensning till rutiner för meddelanden om personuppgiftsincidenter. Ni kan också skapa egen dokumentation som vårt expertteam granskar och godkänner.

Vad är en lärplattform (LMS)?

Stärk personalens medvetenhet om dataskydd med hjälp av vår inbyggda lärplattform. Plattformen används för information och utbildning, inklusive interaktiva utbildningsfilmer, och för att bygga en kultur av bästa praxis för dataskydd inom organisationen.

Vilka register ingår?

Alla register som krävs enligt artikel 30 i GDPR ingår i PrivacyEngine:

  • Behandlingsaktiviteter
  • Personuppgiftsincidenter
  • Registrerades begäran om tillgång
  • IT-system
  • Tredje part
Vad är ett riskregister?

Riskregistret sammanställs genom övriga register och används sedan för att identifiera riskerna inom organisationen så att utsedda medarbetare kan förebygga och åtgärda dem och på så sätt minska såväl sannolikheten att de inträffar som deras allvarlighetsgrad.

Vilka säkerhetsåtgärder vidtas?

Vi tar sekretess och säkerhet på stort allvar. Alla våra uppgifter krypteras vid överföring och lagring och bevakas säkert genom Microsoft Azure Security Center.

Har du fortfarande
frågor?

Prata med någon snabbt och direkt.