Funktioner

Vad som gör PrivacyEngine till det mest omfattande verktyget för dataskyddsefterlevnad på marknaden

GDPR-register

Samtliga register som krävs enligt artikel 30 i GDPR ingår i PrivacyEngine:

  • Behandlingsaktiviteter
  • Personuppgiftsincidenter
  • Registrerades begäran om tillgång
  • IT-system
  • Tredje part

Använd våra register över behandlingsaktiviteter för att registrera alla typer av personuppgiftsbehandling som ni utför. PrivacyEngine identifierar riskerna enligt den information ni lägger in i era register. Ni kan bevisa för tillsynsmyndigheten hur ni har hanterat era skyldigheter i vart och ett av dessa förlopp.

"Varje personuppgiftsansvarig och, i tillämpliga fall, dennes företrädare ska föra ett register över behandling som utförts under dess ansvar." - Artikel 30

Riskregister

Ni kan nu omvandla de identifierade riskerna till åtgärder som ska införas för att motverka dem. Ni kan snabbt identifiera problem som måste lösas omgående, och tilldela åtgärderna till olika team inom företaget. Under tiden kan ni tillhandahålla ett detaljerat bevisspår för efterlevnad till tillsynsmyndigheten.

Hjälp

Få personlig hjälp av en av våra dataskyddskonsulter. Vi garanterar pragmatiska var på alla frågor om dataskydd och samarbetar med er för att se till att era dokument, policyer och kunskaper är korrekta och aktuella.

Documents

Slipp alla bekymmer med att ta fram policyer. Använd vårt utförliga bibliotek med mallar eller lägg upp egna dokument. Använd vårt inbyggda arbetsflöde för dokumenthantering för att skicka policyer till vårt expertteam för granskning eller för att få dem godkända internt inom organisationen.

Training

Få en fullständig bild av dina kollegors kunskaper om dataskydd. Bygg och hantera utbildningskurser med hjälp av vår omfattande och flexibla lärplattform. Våra interaktiva utbildningsfilmer täcker GDPR, datasäkerhet, direktreklam med mera.