Sytorus är ledande på dataskydd i Europa

 • Fler än 15,000 aktiva användare
 • Används i över 40+ länder
 • Fler än 1,000+ genomförda granskningar
Kontakta oss

Dataskydd-konsulter med praktisk erfarenhet

Personuppgifter finns överallt, och alla som sysslar med dataskydd förtjänar bästa tänkbara verktyg för att kunna göra ett effektivt jobb. För att uppnå det har vi satt ihop team med specialister inom dataskydd, användargränssnitt, datamodellering och maskininlärning.

Om oss

Vi ritar om sekretesskartan

Det har alltid varit viktigt att hantera personuppgifter på rätt sätt. Nu när 2018 års dataskyddsförordning (GDPR) har börjat gälla måste företag såväl inom som utanför Europa samla in, behandla och lagra personuppgifter på ett helt nytt sätt. GDPR innebär ett stort steg mot ett större ansvar och ett starkare skydd av rätten till sekretess.

GDPR stärker registrerade personers (enskildas) rättigheter och harmoniserar medlemsländernas dataskyddslagstiftning. De nya standarderna kan vara knepiga att tolka och följa, och många organisationer har fortfarande svårt att förstå inte bara vilka uppgifter de har tillgång till utan också hur de ska hanteras. Det gäller för de flesta organisationer som samlar in, behandlar och lagrar personuppgifter, och de måste därför förändra sin verksamhet markant.

Tjänster

Vi vill hjälpa företag inte bara att uppnå efterlevnad utan också att använda dataskydd som en konkurrensfördel.

PrivacyEngine – programvara för GDPR-efterlevnad

PrivacyEngine är det mest omfattande program som finns för GDPR-efterlevnad för alla som arbetar med dataskydd. Programmet är utvecklat av verksamma dataskyddsexperter och gör efterlevnaden av GDPR smartare, enklare och mer hållbar.

Data Protection Executive Assessment

En tjänst från PE, bedömning av hur din organisation står i förhållande till GDPR (General Data Protection Regulation).

Data Protection Impact Assessment

DPIA stöder identifiering och avhjälpande av personskyddsrelaterade risker i en ny process projekt eller, vilket kan påverka en organisation eller personer i organisationen.

Utbildning

Grundkurs om GDPR för dataskyddsombud är en specialkurs som täcker en mängd olika branscher. Kursen levereras av dataskyddsexperter och ger deltagarna en grundläggande förståelse av dataskyddsförordningen.

Priser och utmärkelser

Fördelar med att samarbeta med oss

 • Uppvisa efterlevnad

  Att ha alla obligatoriska GDPR-loggar på en och samma plattform bevisar för tillsynsmyndigheten och kunderna att ni följer lagen, vilket i sin tur innebär en viktig konkurrensfördel.

 • Expertkunskaper och stöd

  Vårt team av dataskyddsexperter över hela Europa finns till hands för att ge kunnig och snabb hjälp när ni har frågor om dataskydd eller behöver få dokument och policyer granskade.

 • Skydda företagets varumärke och rykte

  Genom utbildning och större medvetenhet för all personal som arbetar med dataskydd undviker man intrång och incidenter samtidigt som man efterlever GDPR. Då behöver företagets varumärke och rykte inte skadas av negativa nyheter.

 • Större förtroende från kunderna

  Genom att samarbeta med Sytorus visar ni era kunder att ni respekterar deras personuppgifter och tar era förpliktelser vad gäller efterlevnad på allvar.

Vad säger våra kunder?

Darrin Daly Multiple Companies // Data Protection Project Manager
Quotation Marks
I am currently a GDPR Project Manager for a number of clients that use PrivacyEngine. While running any project can be challenging, an implementation project based on regulations can be even more challenging. Privacy Engine makes it incredibly easy to manage the implementation of the project. The solution provides the required logs (data protection, data breach, IT system, DSAR and more), a simple facility to add data processing activities, identify risks and allocate actions to mitigate those risks. In addition, there is a video training module and a policy tracking module which make the implementation of a 'training and awareness' program very easy indeed.
Martina Colton Colton Motors // Company Director
Quotation Marks
Sytorus carried out a data protection audit of our company. The process and team were efficient and professional as they interviewed staff and delivered comprehensive report on our GDPR risks. We have also purchased PrivacyEngine which we find excellent when managing our data protection processes. Vincent, Sara and the team are always available to talk through our concerns or answer any questions that I may have regarding data protection.
Trevor Murphy DHL // HR Director
Quotation Marks
Sytorus’s knowledge and guidance is second to none in the area of data protection. Their team are a pleasure to work with and our employees have found them engaging and informative. A pleasure to partner with.
Tammy Wray Source // Operations Manager
Quotation Marks
To be honest because there is so much to do around GDPR I am not sure how people are managing without a tool like PrivacyEngine.
Nick Day Small World // CEO
Quotation Marks
Their expertise and practical approach of data protection issues came across from the very first meeting, and it has been a pleasure to work with them.

Med förtroende från

Våra produkter och tjänster används i över 40 territorier, på flera språk och inom flera hundra organisationer från småföretag till stora koncerner.